Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 2, i lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.)

I medfør af § 5, stk. 2, i lov nr. 522 af 12. juni 2009 om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love (Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.) bestemmes, at lovens § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 5. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lene Skov Henningsen