Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 60 af 27. januar 2011 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 11 opkræves gebyrer i perioden frem til den 1. oktober 2011 på følgende måde:

Beløb efter § 8 opkræves månedligt og betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt.

Beløb efter § 9, stk. 1, og § 10 opkræves i forbindelse med modtagelse af ansøgning eller tilmelding og betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt. Gebyr for aflæggelse af prøver skal dog være betalt inden diplom eller godkendelse fremsendes til energikonsulenten, den tekniske ekspert eller den uvildige ekspert.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2011.

Energistyrelsen, den 26. maj 2011

Ib Larsen

/ Mette Odgaard Mylin