Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undladelse af at give klagevejledning i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg

I medfør af § 25, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, fastsættes:

§ 1. Politiet og anklagemyndigheden kan undlade at give klagevejledning efter forvaltningslovens § 25, stk. 1, i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2011.

Justitsministeriet, den 6. juli 2011

Lars Barfoed

/ Jens Teilberg Søndergaard