Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/102

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Forbryderdomstol: Gaddafi bestilte Viagra så soldater kunne voldtage” på dr.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Forbryderdomstol: Gaddafi bestilte Viagra så soldater kunne voldtage” på dr.dk den 9. juni 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Denne sag er afgjort sammen med sag nr. 11-70/101: [Klager] mod Politiken.dk.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at Danmarks Radio ukritisk fylder danskere med krigspropaganda og henvist til artiklen ”Intel Agencies: ’No evidence’ of Viagra-fueled Libyan rape campaign” af 30. april 2011 på rawstory.com.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i artiklen, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 14. juni 2011