Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2010 om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2 foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 1, 1. pkt., udgår: »registrerede«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning fra og med den 1. januar 2011.

Skatteministeriet, den 24. juni 2011

Peter Christensen

/ Lene Skov Henningsen