Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om indløsning af rabatmærker

Bekendtgørelse nr. 197 af 20. marts 2003 om indløsning af rabatmærker ophæves den 1. juli 2011.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 24. juni 2011

Agnete Gersing

/ Susanne Aamann