Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fastsættelse af beløbsgrænser i konkurrencer

Bekendtgørelse nr. 1152 af 16. december 1994 om fastsættelse af beløbsgrænser i konkurrencer ophæves den 1. juli 2011.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, den 24. juni 2011

Agnete Gersing

/ Susanne Aamann