Opfølgning / Opfølgning til
Den fulde tekst

Inspektion af Roskilde Amtssygehus Fjorden den 17. november 2005 - opfølgning nr. 5

Psykiatrien Region Sjælland

Psykiatrihuset

Nørregade 54

4100 Ringsted

Sagsnummer 0001/0002-07 – inspektion af nu Psykiatrien Roskilde/Køge

Til orientering sender jeg hermed en kopi af mit brev af i dag til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I mit brev af 12. oktober 2009 til Psykiatrien, gik jeg ud fra at Psykiatrien vil sørge for at der – når regionen har modtaget den nævnte orientering fra Sundhedsstyrelsen om hvad der nærmere er indeholdt i kravet om angivelse af konsekvenserne af overtrædelse af husordenen – vil blive indføjet oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af husordenen. Jeg bad om at blive underrettet når det var sket med kopi af de pågældende husordener.

I sagen om min inspektion af nu Psykiatrisk Center Børn & Unge har Psykiatrien i Region Sjælland i brev af 18. juni 2010 oplyst at Psykiatrien ønsker at afvente orienteringen fra Sundhedsstyrelsen inden arbejdet med retningslinjen om indgreb og begrænsninger sættes i gang. Psykiatrien har desuden oplyst at Psykiatrien ønsker at supplere denne retningslinje med en ”standard-husorden” som de psykiatriske afsnit kan tage udgangspunkt i når de udarbejder deres egne husordener. Psykiatrien forventer at sætte arbejdet i gang når Psykiatrien har modtaget ministeriets udtalelse og/eller Sundhedsstyrelsens orientering.

Jeg har i denne sag bedt om at modtage en kopi af den nævnte standard husorden.

I den foreliggende sag om Psykiatrien Roskilde/Køge afventer modtagelsen af husordener for Psykiatrien Roskilde/Køge, men betragter i øvrigt herefter sagen om min inspektion af Fjorden (nu Psykiatrien Roskilde/Køge) som afsluttet.

Med venlig hilsen

Lennart Frandsen

Inspektionschef