Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/98

Resumé

Tre klagere – ME/CFS Foreningen, MCS-Danmark og en MCS-ramt person – klagede over ”Deadline” på DR2.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da foreningerne og [Person] ikke selv er omtalt eller afbilledet, har de ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

ME/CFS Foreningen, MCS-Danmark og MCS-ramte [Person] har klaget til Pressenævnet over ”Deadline” på DR2 den 11. april 2011 kl. 22.30, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat. Klagen omfatter endvidere mediets afslag på genmæle.

Af udsendelsen fremgik bl.a. følgende:

Speak: 300.000 danskere er syge, men kan ikke få en diagnose. Sygdommene er forskelligartede, men går under den fælles betegnelse ”funktionelle lidelser”. Det er blandt andet kronisk træthed, irritabel tyktarm, duftfølsomhed og fibromyalgi. Den sidste lidelse mener Sundhedsstyrelsen, at 100.000 danskere har.”

Klagerne har til støtte for klagen bl.a. anført, at mange af de omtalte mennesker har fået en – WHO-anerkendt – diagnose, såsom fibromyalgi og ME/CFS, der populært kaldes kronisk træthedssyndrom. De korrekte betegnelser er ME (myalgisk encefalomyelitis), dvs. inflammation i hjerne og rygmarv med muskelsmerter, eller MCS (multiple chemical sensitivity), der er duft- og kemikalieoverfølsomhed. De nævnte sygdomme går ikke under betegnelsen funktionelle lidelser.

Denne omtalte praksis har den alvorlige konsekvens for fibromyalgi-, ME/CFS-, og MCS-ramte, at de stigmatiseres yderligere, og at de risikerer fejldiagnosticering samt tab af rettigheder over for sundhedsvæsenet og i forsikrings-, arbejdsmarkeds- og sociale sager.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da foreningerne og [Person] ikke selv er omtalt eller afbilledet, har de ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Klagen afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 23. juni 2011