Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0017
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af måleteknisk direktiv om udmåling af skibstanke. EØF-udmåling (MDIR 32.06-01)1)

Med virkning den 1. juli 2011 ophæves måleteknisk direktiv af den 20. december 1995 om udmåling af skibstanke. EØF-udmåling (MDIR 32.06-01).

EØF-førstegangsverifikationer og EØF-målerbreve, der er foretaget eller udstedt i henhold til måleteknisk direktiv af den 20. december 1995 om udmåling af skibstanke. EØF-udmåling (MDIR 32.06-01), inden den 1. juli 2011, bevarer deres gyldighed.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. juni 2011

Carsten Sørig

/ Majken Toft Larsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/17/EU af 9. marts 2011 om ophævelse af Rådets direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi, EU-Tidende 2011 nr. L 71, side 1.