Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2007 om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer foretages følgende ændring:

1. Bilag 1 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2011.

Justitsministeriet, den 12. august 2011

Lars Barfoed

/ Hanne Aagaard


Bilag 1

»Bilag 1

Aktive komponenter og bagatelgrænser for visse stoffer, der er klassificerede som farlige for færdselssikkerheden

Euforiserende middel jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer
Aktiv
komponent 1)
Bagatel-grænse (mg pr. kg blod)
Liste A
   
Cannabis
THC
0,001
Catha edulis
Cathinon
0,02
Diacetylmorphin (heroin)
Morphin
0,01
Lysergid INN
LSD
0,0005
Præpareret opium
Morphin
0,01
Affald og residua, der bliver tilbage ved rygning af opium
Morphin
0,01
Planten Papaver somnifer L
Morphin
0,01
 
   
Liste B
   
Acetyl-alpha-methylfentanyl
 
0,0005
4-AcO-DIPT
 
0,002
3-(1-adamantoyl)-1-pentylindol
 
0,0005
Alfentanil INN
 
0,002
Alpha-methylfentanyl
 
0,0005
Alpha-methylthiofentanyl
 
0,0005
AM-694
 
0,0005
AM-2201
 
0,0005
Amfetamin INN
 
0,02
Amfetaminil INN
 
0,02
2-aminoindan
 
0,02
AMT
 
0,002
BDB
 
0,02
Beta-hydroxyfentanyl
 
0,0005
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl
 
0,0001
bk-MBDB
 
0,02
Brolamfetamin INN
 
0,002
1-(8-bromobenzo[1,2-b; 4,5-b']difuran-4-yl)-2-aminopropane
 
0,0002
Bufotenin
 
0,002
BZP
 
0,02
Cathinon INN
 
0,02
2C-B
 
0,01
2C-D
 
0,02
2C-E
 
0,02
2C-I
 
0,01
Cocain
 
0,01
2C-P
 
0,02
CP 47,497
 
0,0005
CP 55,940
 
0,0005
CRA-13
 
0,0005
2C-T-2
 
0,02
2C-T-4
 
0,02
2C-T-7
 
0,02
DET
 
0,01
Dexamfetamin INN
 
0,01
Dextromoramid INN
 
0,075
Dextropropoxyphen INN
 
0,05
Dihydromorphin
 
0,01
Diphenoxylat INN
 
0,01
DMA
 
0,02
DMHP
 
0,02
DMT
 
0,01
DOC
 
0,005
DOET
 
0,005
DPT
 
0,01
DOI
 
0,002
Ecgonin
 
0,02
Etryptamine
 
0,002
Etylcathinon
 
0,02
Fentanyl INN
 
0,0005
Flephedron
 
0,02
Fluoramfetamin
 
0,02
Gammahydroxybutansyre
 
20
4-HO-DIPT
 
0,002
HU-210
 
0,0005
HU-308
 
0,0005
Hydrocodon INN
 
0,01
Hydromorphon INN
 
0,01
7-hydroxymitragynin
 
0,001
3-(4-hydroxymethylbenzoyl)-1-pentylindol
 
0,0005
Hydroxypethidin INN
 
0,05
Ibogain
 
0,1
JWH-007
 
0,0005
JWH-015
 
0,0005
JWH-018
 
0,0005
JWH-019
 
0,0005
JWH-020
 
0,0005
JWH-073
 
0,0005
JWH-081
 
0,0005
JWH-098
 
0,0005
JWH-122
 
0,0005
JWH-147
 
0,0005
JWH-182
 
0,0005
JWH-200
 
0,0005
JWH-203
 
0,0005
JWH-210
 
0,0005
JWH-250
 
0,0005
JWH-251
 
0,0005
JWH-398
 
0,0005
Kaktus og frø af arterne Echinopsis pachanoi og Echinopsis peruviana eller andre, der indeholder stoffet meskalin
Meskalin
0,5
Ketamin
 
0,01
Ketobemidon INN
 
0,025
Kokablad
Cocain
0,01
Kratom
Mitragynin
0,01
Levamfetamin INN
 
0,02
Levomethamphetamin
 
0,02
Levorphanol INN
 
0,005
MBDB
 
0,02
mCPP
 
0,02
MDMA
 
0,02
MDPPP
 
0,02
MDPV
 
0,02
5-MeO-DIPT
 
0,002
5-MeO-DMT
 
0,002
Mephedron
 
0,02
Meskalin
 
0,5
Metamfepramon
 
0,02
Metamfetamin INN
 
0,02
Metamfetamin, racemisk INN
 
0,02
Methadon INN
 
0,05
Methcathinone
 
0,02
Methylamfetamin
 
0,02
3-Methylfentanyl
 
0,0001
Methylon
 
0,02
Methylphenidat INN
 
0,01
3-Methylthiofentanyl
 
0,0005
Mitragynin
 
0,01
MMDA
 
0,02
Morphin
 
0,01
MPPP
 
0,01
4-MTA
 
0,02
N-ethyl MDA
 
0,02
N-hydroxy MDA
 
0,02
Opium
Morphin
0,01
Oxycodon INN
 
0,01
Oxymorphon INN
 
0,01
Para-fluorofentanyl
 
0,0005
1-PEA
 
0,02
Pethidin INN
 
0,1
p-FBT
 
0,01
Phencyclidin INN
 
0,001
PMA
 
0,02
PMMA
 
0,02
PPP
 
0,02
Psilocin, psilotsin
 
0,002
Psilocybin INN
Psilocin
0,002
RCS-4
 
0,0005
Remifentanyl
 
0,0005
Salvia divinorum
Salvinorin A
0,0005
Salvinorin A
 
0,0005
STP
 
0,005
Svampe og sporer af arterne Psilocype Semilanceata
Psilocin
0,002
Sufentanil INN
 
0,0001
Tapentadol INN
 
0,05
Tenamfetamin INN
 
0,02
Tetrahydrocannabinol
 
0,001
TFMPP
 
0,02
Thiofentanyl
 
0,0005
TMA
 
0,02
TMA-2
 
0,02
TMA-6
 
0,02
WIN 55,212-2
 
0,0005
 
   
Liste D
   
Amobarbital INN
 
1
Buprenorphin INN
 
0,0005
Butalbital INN
 
1
Cathin INN
 
0,05
Cyclobarbital INN
 
2
Flunitrazepam
 
0,005
Pentazocin INN
 
0,01
Pentobarbital INN
 
1
 
   
Liste E
   
Allobarbital INN
 
2
Alprazolam INN
 
0,005
Amfepramon INN
 
0,02
Barbital INN
 
5
Benzfetamin INN
 
0,02
Bromazepam INN
 
0,05
Brotizolam
 
0,002
Butobarbital
 
2
Camazepam INN
 
0,1
Chlordiazepoxid INN
 
0,2
Clobazam INN
 
0,1
Clonazepam INN
 
0,005
Clorazepat INN
 
0,02
Clotiazepam INN
 
0,1
Cloxazolam INN
 
0,02
Delorazepam INN
 
0,02
Diazepam INN
 
0,1
Estazolam INN
 
0,05
Ethyl loflazepat INN
 
0,05
Fludiazepam INN
 
0,02
Flurazepam INN
 
0,02
Halazepam INN
 
0,02
Haloxazolam INN
 
0,1
Ketazolam INN
 
0,002
Loprazolam INN
 
0,003
Lorazepam INN
 
0,02
Lormetazepam INN
 
0,005
Medazepam INN
 
0,1
Meprobamat INN
 
5
Methylphenobarbital INN
 
10
Midazolam INN
 
0,05
Nimetazepam INN
 
0,02
Nitrazepam INN
 
0,02
Nordazepam INN
 
0,1
Oxazepam INN
 
0,1
Oxazolam INN
 
0,1
Phenobarbital INN
 
10
Phentermin INN
 
0,03
Pinazepam INN
 
0,01
Prazepam INN
 
0,02
Secbutabarbital INN
 
5
Temazepam INN
 
0,02
Tetrazepam INN
 
0,05
Triazolam INN
 
0,002
Vinylbital INN
 
1
Zolpidem INN
 
0,08
Zopiclon INN
 
0,01

1) For euforiserende midler, hvor der ikke er angivet noget nærmere i feltet aktiv komponent, er den aktive komponent det euforiserende middel.

«