Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over valgdistrikterne i Vågø Syssel
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgdistrikterne, der indeholdes i lov om folketingsvalg på Færøerne

I medfør af § 8, stk. 2, i lov nr. 458 af 30. juni 1993 om folketingsvalg på Færøerne fastsætter indenrigs- og sundhedsministeren følgende:

§ 1. I Vågø Syssel lægges valgstederne Midvåg og Sandevåg sammen til valgstedet Giljanes, således at bygderne Miðvágur (Midvåg), Vatnsoyrar (Vatnsøre) og Sandavágur (Sandevåg) henføres til valgstedet Giljanes. Fortegnelsen over valgdistrikterne i Vagø Syssel er herefter som vist i bilaget til bekendtgørelsen.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. september 2011.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 2. september 2011

Bertel Haarder

/ Nicoline Nyholm Miller


Bilag 1

Fortegnelse over valgdistrikterne i Vågø Syssel

Syssel
De til hvert distrikt hørende bygder
Valgsted
Vågø
Bøur (Bø)
 
Gásadalur (Gåsedal)
Gåsedal
 
Miðvágur (Midvåg), Vatnsoyrar (Vatnsøre), Sandavágur (Sandevåg)
Giljanes
 
Mykines (Myggenæs)
Myggenæs
 
Sørvágur (Sørvåg)
Sørvåg