Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/112

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Danske nynazister hylder norsk massemorder” på ekstrabladet.dk

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det er Pressenævnets opfattelse, at oplysninger hentet på en åben Facebook-profil er at betragte som offentligt tilgængelige. Oplysninger på lukkede profiler er derimod forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen.

[Klager] har ikke oplyst, hvorvidt han skrev sine kommentarer på en lukket profil. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af Ekstra Bladet for at offentliggøre kommentarerne.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person som regel bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom, jf. B.1 og C.8.

Ved domme afsagt i 2001 og 2011 blev klager dømt for vold med henholdsvis 40 og 60 dages fængsel. Pressenævnet finder, at dommene på tidspunktet for omtalen i Ekstra Bladet – henholdsvis fem måneder og elleve år efter – ikke længere havde offentlig interesse i relation til klager, men at klagers baggrund i relation til den offentlige debat omkring højreekstremistiske grupperinger havde offentlig interesse.

Ved afvejningen om, om [Klager]s kommentarer og medlemskabet af Danmarks Nationale Front gjorde omtalen berettiget, må det tillægges betydning på den ene side, at den offentlige interesse som nævnt var begrænset i forhold til klager, og på den anden side, at der var forløbet kort tid fra afsigelse af dommen i 2011 til omtalen i Ekstra Bladet. Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

[Person A] har i henhold til fuldmagt fra [Klager] klaget til Pressenævnet over en artikel på ekstrabladet.dk den 24. juli 2011 og i Ekstra Bladet den 25. juli 2011, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

Ekstrabladet.dk bragte den 24. juli 2011 artiklen ”Danske nynazister hylder norsk massemorder”, hvoraf følgende fremgik:

”Nynazister fra Danmarks Nationale Front hylder Oslo-bomberens terrorhandlinger, hvor 93 mennesker mistede livet

Nynazister fra Danmarks Nationale Front hylder Anders Behring Breivik, der står bag fredagens blodige massakre, der udspillede sig i Oslo og på øen Utøya.

På Danmarks Nationale Fronts officielle hjemmeside bliver der ellers taget skarpt afstand fra den blonde dræbers grusomme massedrab, men nogle af medlemmerne har tilsyneladende en helt anden holdning.

'Alle børnene'

Da medlemmer fra DNF, der er den gruppe i Danmark, der har den mest aggressive retorik på den højreekstreme scene, lørdag aften debatterede attentatet, hvor 93 mennesker indtil videre er bekræftet døde, på Facebook, skrev [Person B], at 'Alle børnene tog til øen for at drikke... Det gjorde Anders ikke!', skriver Redox.

Han bliver suppleret af den voldsdømte nazist og hooligan fra Brøndby-gruppen Southside United, [Klager], der kalder sig for [Klager]. Han skriver på Facebook-siden, at 'Alle børnene svømmede i vandkanten - undtagen Anders, han skiftede magasin'.

Den hadske tone fortsætter, og [Person C] skriver, at 'Han kunne med lidt held runde de magiske 100. Så er han i The BIG League \m/ Ved ikke om det tæller for så meget når det "kun" er røde..'

En person, der kalder sig selv 'Don Øl', skriver at 'man snakker så meget om at de unge skal vise initiativ og gåpåmod.. når så endelig en frisk fyr som Anders viser lidt handlekraft så sviner folk ham straks til. Det er lige groft nok.'

Skifter billedeSidste udmelding kommer fra Dansk Fronts tidligere talsmand, [Person D], der selv tidligere er dømt for ulovlig besiddelse af skydevåben. Han skriver, at 'jeg vil nu mene at en norsk afa og en fyldt moske havde været mere passende mål, men jeg er måske ved at blive soft på mine gamle dage ;)'

Mens tusindvis har meldt sig ind i Facebook-grupper for at vise deres sympati og medfølelse med de mange ofre og deres pårørende, og mange har skiftet deres profilbillede ud med det norske flag, har nynazisten '[Klager]' valgt at udskifte sit profilbillede med massemorderen Anders Behring Breiviks billede.

'[Klager]' tager sin højre-ekstremisme så alvorligt, at han har tatoveret et hagekors på tissemanden.

Siden de tidlige teenageår har han befundet sig på den yderste højrefløj. Ekstra Bladet erfarer, at han som 14-årig meldte sig ind i det danske naziparti, DNSB. Lige siden har han været fast deltager, når hagekorsflaget er blevet luftet ved diverse demonstrationer.

Påkørte 11-årigHans kriminelle generalieblad er meget langt. Primært vold. Og det åndelige fællesskab med Breivik stikker dybere end blot et profilbillede på Facebook. '[Klager]' har nemlig også været sat i forbindelse med en sag, hvor offeret kun var et barn.

I juli 2009 blev han sigtet og fængslet efter han i Kalundborg - tilsyneladende med fuldt overlæg - påkørte en 11-årig dreng med indvandrer-baggrund.

- Drengen blev slynget op i luften og kastet mod markisen i sin storebrors slikforretning, inden han faldt ned på gaden. Det var et uhyggeligt syn, som jeg sent vil glemme. Heldigvis slap han med nogle slemme hudafskrabninger. Men han kunne lige så godt være blevet dræbt, forklarede et familiemedlem til den 11-årige dengang til Ekstra Bladet.”

Til artiklen var indsat følgende kommentarer skrevet på Facebook.com:

[Person B]: Alle børnene tog til øen for og drikke… Det gjorde Anders ikke…!

[Klager]: ahahahahahahaahahahahaaaa aaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrgg….!!!!

[Klager]: Alle børnene svømmede i vandkanten – undtagen Anders han skiftede magasin…

[Person B]: Dø-lejr?

[Person C]: Han kunne med lidt held runde de magiske 100. så er han i The BIG League \m/.

Ved ikke om det tæller for så meget når det ”kun” er røde..

[Klager]: …endelig et ordentligt menneske….!!!!

Don øl: man snakker så meget om at de unge skal vise initiativ og gåpåmod.. når så endelig en frisk fyr som Anders viser sig lidt handlekraftig så sviner folk ham straks til. Det er lige groft nok.

[Person D]: jeg vil nu mene at en norsk afa og en fyldt moske havde været mere passende mål, men jeg er måske ved at blive soft på mine gamle dage ”

Personernes profilbilleder fra Facebook fremgik ud for kommentarerne. Som profilbillede for [Klager]s var indsat et billede af Anders Behring Breivik.

Ekstra Bladet bragte den 25. juli 2011 (på side 10) under overskriften ”Syg debat om massemorderen” og underoverskriften ”Hyldes i Danmark: Usmagelige højreekstremister jubler over Anders Behring Breivik på Facebook” følgende:

”Mens resten af verden græder med Norge - og mens politiet stadig leder efter døde og overlevende teenagere - ruller en smagløs og helt upassende humor på Facebook.

Morderen Anders Behring Breivik har kastet sin kærlighed på Danmarks politik - og den kærlighed bliver på helt uforståelig vis gengældt. I hvert fald blandt højreekstremister, som deler 'humoristiske' kommentarer om massakren på det sociale netværk.

Ifølge redox.dk (nyheder og baggrundsstof om den ekstreme højrefløj, red.) har [Klager] fået en voldsdom, han er nazist og hooligan fra Brøndby-gruppen Southside United. Han er endda gået så vidt, at han har skiftet profilbillede ud med et smilende portræt af massemorderen - og som om det ikke er forargeligt nok, joker han også med massakren.

Alle børnene…

Alle børnene svømmede i vandkanten - undtagen Anders, han skiftede magasin', skriver han i en kommentar.

Senere i tråden skriver [Klager] - der på Facebook kalder sig [Klager] - 'endelig et ordentligt menneske'.

På sin egen profil har han linket til sangen fra YouTube ' WhiteLaw - Kick The Reds In'. Det har en af hans venner, [Person E], reageret på: 'Hvad sagde den ene socialdemokrat til den anden? Duk dig for fanden, han skyder med skarpt!' Også den højreradikale René Duedam fra Danmarks Nationale Front (DNF) er med på den for mange fuldstændig uacceptable leg. I samme tråd skriver han: 'Alle børnene tog til øen for at drikke - det gjorde Anders ikke!' 'Man snakker så meget om, at de unge skal vise initiativ og gåpåmod.

Og så endelig når en frisk fyr som Anders viser lidt handlekraft, så sviner folk ham straks til. Det er lige groft nok', fortsætter en Facebook-bruger, der kalder sig Dan Øl.

Uddrag fra debatten.

PET bekymret

Den tidligere talsmand for Dansk Front, [Person D], runder tråden af.

Jeg ville nu mene, at en norsk afa og en fyldt moske havde været mere passende mål, men jeg er måske ved at blive soft på mine gamle dage', skriver han og slutter med en smiley.

Selv om PET tidligere har udtalt bekymring om dele af det højreekstremistiske miljø herhjemme ser PET's chef, Jakob Scharf, ingen grund til at foretage yderligere stramninger herhjemme.”

Til artiklen var indsat en kopi af skærmbilledet fra Facebook med følgende kommentarer:

[Person B]: Alle børnene tog til øen for og drikke… Det gjorde Anders ikke…!

[Klager]: ahahahahahahaahahahahaaaa aaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrgg….!!!!

[Klager]: Alle børnene svømmede i vandkanten – undtagen Anders han skiftede magasin…”

2 Parternes synspunkter

2.1 [Klager]s synspunkter

[Person A] sendte ved e-mail af 25. juli 2011 følgende under emnet ”Personforfølgelse” til Pressenævnet:

”Kan det være rigtigt, at [Klager] skal hænges ud i pressen for at lave sjov på Facebook. Hvor usmagelig man end synes, det kan være, så skal [Klager] vel ikke sammenlignes med en massemorder. Desuden så er manden jo dømt og har siddet sin dom af!”

Nævnet anmodede ved e-mail af 28. juli 2011 om at få fremsendt en fuldmagt fra [Klager]. Af fuldmagten af 29. juli 2011 fremgår følgende:

”Jeg: [Klager] [adresse slettet af Pressenævnet]

Giver hermed min fuldmagt til, at [Person A] kan klage på mine vegne over Ekstra Bladets artikel på nettet søndag d. 24. og i den trykte udgave mandag d. 25. juli, hvori der bliver offentliggjort navn og usandheder, der kun bekræftes af Redox.dk der ikke kvalificerer sig som kilde.”

Pressenævnet anmodede ved e-mail af 22. august 2011 klager om at oplyse, hvorvidt kommentarerne var skrevet på en offentligt tilgængelig Facebook-profil. Denne anmodning er ikke efterkommet.

2.2 Ekstra Bladet synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at klagen er for uklar til at danne grundlag for nærmere kommentarer.

Ekstra Bladet har videre anført, at tragedien i Norge, hvor Anders Behring Breivik dræbte 77 mennesker, har resulteret i en væsentlig offentlig debat om højreekstremismen i Europa, ligesom myndighederne har sat yderligere fokus på overvågningen af højreekstremistiske grupperinger med henblik på at bekæmpe vold og opfordringer til vold, terrorisme og racisme.

Tragedien har endvidere resulteret i en væsentlig offentlig debat om mulige konsekvenser af racistiske og hadefulde ytringer, for eksempel på internettet, herunder hvorvidt sådanne ytringer i sig selv kan fremprovokere eller danne grobund for højreekstremistisk vold eller terror. Derfor har avisen og andre medier interesseret sig for forskellige reaktioner fra højreekstremistiske kredse.

[Klager] er erklæret nazist og har talrige tatoveringer med hagekorset. Han har siden sin ungdom været aktiv på den yderste højrefløj. Allerede som 14-årig blev han indmeldt i det danske naziparti DNSB og har ikke lagt skjul på sine politiske synspunkter ved offentlige møder/demonstrationer. Klager er tillige aktiv i Brøndby gruppen South Side United.

I lyset af ovennævnte baggrund omtalte Ekstra Bladet, at klager udskiftede sit Facebook-profilbillede med et billede af Anders Behring Breivik, i hvilken forbindelse han samtidig skrev kommentarerne på sin facebookside. Ekstra Bladet, offentligheden og de pårørende til de mange dræbte i Norge har ikke samme opfattelse af, hvad der er ”sjov på Facebook”.

[Klager] fik en fængselsdom for den omtalte sag. I år 2000 fik han en dom på 60 dages fængsel for vold, og i januar 2011 fik han en dom på 40 dages fængsel for vold. Ved omtalen af højreekstremisters, herunder klagers, hånende og groteske sympatierklæringer til Anders Behring Breivik, er det relevant, at tidligere voldsdomme – særligt i forhold til vold mod indvandrere – nævnes, så offentligheden får et korrekt billede af, hvem disse personer er, og hvad de står for.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse :

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Axel Kierkegaard, Jan Kristensen, Kaare R. Skou og John Meinert Jacobsen.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

Det er Pressenævnets opfattelse, at oplysninger hentet på en åben Facebook-profil er at betragte som offentligt tilgængelige. Oplysninger på lukkede profiler er derimod forbeholdt de personer, der har fået tilladelse til at have adgang til profilen. Derfor har medierne som udgangspunkt ikke adgang til at bruge disse informationer, medmindre materialet fra den lukkede profil har så stor samfundsmæssig interesse, at offentliggørelsen overstiger hensyn til indehaveren af profilen.

[Klager] har ikke oplyst, hvorvidt han skrev sine kommentarer på en lukket profil. På denne baggrund udtaler nævnet ikke kritik af Ekstra Bladet for at offentliggøre kommentarerne.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. Endvidere følger det, at en domfældt person som regel bør forskånes for at få fremdraget en ham tidligere overgået straffedom, jf. B.1 og C.8.

Ved domme afsagt i 2001 og 2011 blev klager dømt for vold med henholdsvis 40 og 60 dages fængsel. Pressenævnet finder, at dommene på tidspunktet for omtalen i Ekstra Bladet – henholdsvis fem måneder og elleve år efter – ikke længere havde offentlig interesse i relation til klager, men at klagers baggrund i relation til den offentlige debat omkring højreekstremistiske grupperinger havde offentlig interesse.

Ved afvejningen om, om [Klager]s kommentarer og medlemskabet af Danmarks Nationale Front gjorde omtalen berettiget, må det tillægges betydning på den ene side, at den offentlige interesse som nævnt var begrænset i forhold til klager, og på den anden side, at der var forløbet kort tid fra afsigelse af dommen i 2011 til omtalen i Ekstra Bladet. Efter en samlet vurdering finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Ekstra Bladet.

Afgjort den 12. september 2011