Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

I medfør af § 15, stk. 3, i lov nr. 434 af 8. maj 2006 om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen bestemmes, at lovens §§ 1-6, 8, 10 og 11 træder i kraft den 1. oktober 2011.

Justitsministeriet, den 29. september 2011

Lars Barfoed

/ Lars Thøgersen