Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) og forskellige andre love

Vedrørende elafgiftsloven

§ 1. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at dels § 1, nr. 4, 5 og 7, og § 11, nr. 1, og dels § 1, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 11 f, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2, 4 og 5, i lov om afgift af elektricitet træder i kraft den 1. november 2011.

§ 2. I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 625 af 14. juni 2011 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) bestemmes, at § 7, nr. 1 og 2, træder i kraft den 1. november 2011.

§ 3. I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) bestemmes, at dels § 1, nr. 3 og 6, og dels § 1, nr. 4, for så vidt angår indsættelse af § 11 f, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2, 4 og 5, i lov om afgift af elektricitet træder i kraft den 1. november 2011. Endvidere bestemmes, at § 8, nr. 1, med hensyn til dels § 1, nr. 4, og dels § 1, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 11 f, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2, 4 og 5, i lov om afgift af elektricitet, jf. lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), ligeledes træder i kraft den 1. november 2011.

§ 4. I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 625 af 14. juni 2011 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) bestemmes, at § 8, nr. 1, og § 11 træder i kraft den 1. november 2011.

§ 5. I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 625 af 14. juni 2011 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) bestemmes, at § 1, nr. 7 og 15, træder i kraft den 1. januar 2012.

Vedrørende gasafgiftsloven

§ 6. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at dels § 2, nr. 2 og 4, og dels § 2, nr. 3, for så vidt angår indsættelse af § 8 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af naturgas og bygas træder i kraft den 1. november 2011.

§ 7. I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) bestemmes, at dels § 2, nr. 4 og 13, og dels § 2, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 8 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af naturgas og bygas træder i kraft den 1. november 2011. Endvidere bestemmes, at § 8, nr. 2, med hensyn til dels § 2, nr. 2 og 4, og dels § 2, nr. 3, for så vidt angår indsættelse af § 8 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), ligeledes træder i kraft den 1. november 2011.

Vedrørende kulafgiftsloven

§ 8. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at dels § 3, nr. 2 og 4, og dels § 3, nr. 3, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. træder i kraft den 1. november 2011.

§ 9. I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) bestemmes, at dels § 3, nr. 12 og 21, og dels § 3, nr. 13, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. træder i kraft den 1. november 2011. Endvidere bestemmes, at § 8, nr. 3, med hensyn til dels § 3, nr. 2 og 4, og dels § 3, nr. 3, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), ligeledes træder i kraft den 1. november 2011.

Vedrørende mineralolieafgiftsloven

§ 10. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at dels § 4, nr. 5 og 8, og dels § 4, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 9 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. træder i kraft den 1. november 2011.

§ 11. I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) bestemmes, at dels § 4, nr. 4 og 13, og dels § 4, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 9 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. træder i kraft den 1. november 2011. Endvidere bestemmes, at § 8, nr. 4, med hensyn til dels § 4, nr. 5 og 8, og dels § 4, nr. 6, for så vidt angår indsættelse af § 9 a, stk. 1, 1. og 3. - 7. pkt., stk. 2 og 4, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), ligeledes træder i kraft den 1. november 2011.

Vedrørende CO2-afgiftsloven

§ 12. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at dels § 5, nr. 13 og 28, og dels § 5, nr. 14, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2 og 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter træder i kraft den 1. november 2011.

§ 13. I medfør af § 9, stk. 3, i lov nr. 1564 af 21. december 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige andre love (Ændrede fordelingsregler på kraft-varme-området, forøgelse af fradrag for moms på hotelovernatning og færdselsskadede køretøjer) bestemmes, at dels § 5, nr. 3 og 7, og dels § 5, nr. 4, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2 og 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter træder i kraft den 1. november 2011. Endvidere bestemmes, at § 8, nr. 5, med hensyn til dels § 5, nr. 13 og 28, og dels § 5, nr. 14, for så vidt angår indsættelse af § 7 b, stk. 1, 1. og 3. - 6. pkt., stk. 2 og 4, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.), ligeledes træder i kraft den 1. november 2011.

Vedrørende elforsyningsloven

§ 14. I medfør af § 12, stk. 1, i lov nr. 722 af 25. juni 2010 om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen, udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven og afgift på andre klimagasser end CO2 m.v.) bestemmes, at § 7, nr. 1-3, træder i kraft den 1. november 2011.

§ 15. I medfør af § 7, stk. 3, i lov nr. 466 af 18. maj 2011 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet.dk og lov om fremme af vedvarende energi (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.) bestemmes, at § 1, nr. 3, og § 6, nr. 1, træder i kraft den 1. november 2011.

§ 16. I medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 625 af 14. juni 2011 om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Ændring af afgift på erhvervenes energiforbrug m.v.) bestemmes, at § 6, nr. 1, og § 9, nr. 1, træder i kraft den 1. november 2011.

Skatteministeriet, den 25. oktober 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lene Skov Henningsen