Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på boligområdet

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2012 af satserne efter følgende love:

1) Lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 11. august 2010.

2) Lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 11. august 2010.

3) Lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010.

4) Lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 10. august 2011, jf. fortsat anvendte bestemmelser i de to tidligere love om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011 og lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982.

5) Lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 132 af 5. februar 2010.

6) Lov om byfornyelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 260 af 7. april 2003.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de seks nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2012, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen afløser vejledning nr. 93 af 16. november 2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på Socialministeriets område.

Satserne i vejledning nr. 62 af 30. august 2011 om regulering af satser i lejelovgivningen m.v. for 2012 er indarbejdet uændret i vejledningen.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, den 31. oktober 2011

P.M.V.
Claes Nilas

/ Lise Nielsen


Bilag 1

 
Indholdsfortegnelse
 
 
Lov om leje
TABEL
1:
Privat leje
 
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
TABEL
2:
Boligreguleringsloven
 
Lov om leje af almene boliger
TABEL
3:
Almen leje
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
4:
Almene boliger mv.
 
Lov om almene boliger m.v.
TABEL
5:
Almene boliger mv. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love
 
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
TABEL
6:
Byfornyelse og udvikling af byer
 
Lov om byfornyelse (tidligere lov)
TABEL
7:
Byfornyelse (tidligere lov)
 

TABEL 1: Privat leje

   
kr. årlig
kr. pr. sag
 
1.
Afsætning til indvendig vedligeholdelse, pr. m2 (lov § 22, stk. 1)
42
-
 
2.
Gebyr for kommuners udlæg ved el-, varme- og vandforsyning (lov § 45, stk. 5, § 46 b, stk. 2, § 46 q, stk. 2)
-
145
 
3.
Godtgørelse ved råderet (lov § 62 a, stk. 5)
   
   
- Egenbetaling ved godtgørelse
-
14.543
   
- Maksimum for godtgørelse
-
43.629
   
- Minimum for godtgørelse
-
2.909
 
4.
Afsætning til forbedring, pr. m2 (lov § 63 a, stk. 1)
22
-
 
5.
Maksimum for beløb til beboerrepræsentation (lov § 64, stk. 10) 1)
328
-
 
6.
Maksimum lejeforhøjelse ved beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder
93
-
 
7.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 93, stk. 2)
-
266
 
1) Jf. § 4, stk. 4, i bkg. nr. 709 af 9. september 1997.
   

TABEL 2: Boligreguleringsloven

     
kr. årlig
kr. pr. sag
pct.
 
1.
Beløbsgrænser for, hvornår et lejemål anses for gennemgribende forbedret (lov § 5, stk. 2)
     
   
- Værdiforøgelse pr. m2 overstiger:
-
2.112
-
   
- Værdiforøgelse pr. lejemål overstiger:
-
241.506
-
 
2.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelser pr. m2 (lov § 7, stk. 4)
89
-
-
 
3.
Tillæg til afkast (lov § 9, stk. 7)
-
-
2,8
 
4.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18, stk. 1)
-
-
2,8
 
5.
Regulering, udvendig vedligeholdelse (lov § 18 b, stk. 1)
-
-
2,8
 
6.
Beløbsgrænse for varsling af forbedringsarbejder, maksimum lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 23, stk. 1)
93
-
-
 
7.
Beløbsgrænse for lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse, lejeforhøjelse pr. m2 (lov § 26, stk. 1)
185
-
-
 
8.
Gebyr for sager til huslejenævn (lov § 39, stk. 1)
-
136
-
 
9.
Gebyr for sager til ankenævn (lov § 44, stk. 4)
-
154
-
   

TABEL 3: Almen leje

   
kr.
 
1.
Godtgørelse for forbedringer, maksimum (lov § 42)1)
117.340
 
2.
Maksimum for forhøjet godtgørelse for forbedringer (lov § 42)
170.554
 
3.
Beløbsgrænse for forhøjelse af beboerindskud (lov § 48, stk. 2)
222
 
4.
Gebyr for udlejers påkrav ved for sen lejebetaling (lov § 90, stk. 2)
266
 
5.
Gebyr for sager til beboerklagenævn (lov § 102, stk. 1)
136
 
1) Jf. § 87, stk. 5, i bkg. nr. 1307 af 15. december 2009 med de ændringer der følger af bkg. nr. 506 af 10. maj 2010 samt bkg. nr. 1238 af 5. november 2010.
   

TABEL 4: Almene boliger m.v.

   
kr.
 
1.
Mindste samlede renoveringsudgift for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160) 1)
1.028.000
 
2.
Mindste renoveringsudgift i gennemsnit pr. bolig for, at en renovering er omfattet af Byggeskadefonden (lov § 160) 1)
102.800
 
1) Jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i bkg. nr. 772 af 27. juni 2011.
   

TABEL 5: Almene boliger m.v. – fortsat anvendte bestemmelser fra ophævede love

   
kr. årlig
faktor
 
1.
Reguleringsfaktor for aftrapning af rentesikring i alment boligbyggeri, privat andelsboligbyggeri og ungdomsboliger
(lov § 187)1)
-
1,46
 
2.
Henlæggelsesbeløb, vedligeholdelse (konto 17), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2011-2012, pr. m2 (lov § 187)2)
32,71
-
 
3.
Henlæggelsesbeløb, fornyelse (konto 18), selvejende ungdomsboliginstitutioner, studieåret 2011-2012, pr. m2 (lov § 187)2)
57,20
-
 
1) Jf. § 94, stk. 2, i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. § 46 i den tidligere lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 13. juli 1982, og punkt 8 i cir. nr. 133 af 13. august 1979.
2) Jf. § 76 i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011, jf. bkg. nr. 340 af 1. juni 1993, som senest ændret ved bkg. nr. 1497 af 12. december 2007.
   

TABEL 6: Byfornyelse og udvikling af byer

   
kr.
 
1.
Beløbsgrænse, indfasningsstøtte, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 15, stk. 1)
185
 
2.
Beløbsgrænse, permanent genhusning, pr. m2 bruttoetageareal (lov § 61, stk. 2)
185
   

TABEL 7: Byfornyelse (tidligere lov)

   
kr. pr. kvm.
pct.
 
Sammenligningsleje for 2011 (lov § 49, stk. 2)1)
   
 
1.
København, Frederiksberg, Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk Kommune
1.075
-
 
2.
Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Rudersdal, Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Kommune
1.025
-
 
3.
Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Svendborg, Bogense, Langeland, Ærø, Billund, Varde, Esbjerg, Vejen, Fanø, Fredericia, Favrskov, Horsens, Skanderborg, Vejle, Kolding, Hedensted, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Syddjurs og Århus Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
910
-
   
- Indbyggere under 50.000
935
 
 
4.
Bornholm, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved, Stevns, Vordingborg, Haderslev, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Sønderborg, Tønder, Viborg, Aabenraa, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg Kommune:
   
   
- Indbyggere 50.000 og derover
895
-
   
- Indbyggere under 50.000
835
 
 
Diverse satser
   
 
5.
Stigningstakt ved beregning af forbedringstilskud og engangstilskud (lov § 61, stk. 2) 2)
-
1,8
 
6.
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanternes beføjelse, pr m2 bruttoetageareal (lov § 99, stk. 2)
93
-
 
7.
Beløbsgrænse for ret til erstatningsboliger, pr m2 bruttoetageareal (lov § 144, stk. 2)
111
-
 
1) Jf. bilaget til bkg. nr. 459 af 14. juni 1999.
2) Jf. § 2, stk. 2, i bkg. nr. 88 af 7. februar 2001.