Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

(Forlængelse af ansøgningsfristen i en periode)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 714 af 23. juni 2011 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»For uddannelser, der afsluttes i perioden fra den 30. september 2011 til og med den 30. juni 2012, skal ansøgning efter stk. 1 dog være indgivet senest 13 uger efter uddannelsens afslutning.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2011.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. oktober 2011

Christine Antorini

/ Nina Topp