Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 14. oktober 2011)

§ 1. Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der er alvorligere såret eller invalideret som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed.

Stk. 2. Medaljen kan endvidere tildeles militært og civilt personel, der er eller har været ansat i forsvaret, og som har fået fastsat en méngrad af Arbejdsskadestyrelsen for en psykisk efterreaktion som følge af oplevelser i forbindelse med deltagelse i en international eller national operation.

Stk. 3. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er blevet alvorligere såret, invalideret, har fået fastsat en méngrad af Arbejdsskadestyrelsen for en psykisk efterreaktion eller er omkommet.

Stk. 4. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv, der forgyldes, og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres ”Såret i Tjeneste” og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et hvidt krydsbånd med to smalle røde kantstriber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres ”Såret i Tjeneste” og årstal.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.

§ 5. Cirkulæret af den 1/1 2010 ophæves den 14/10 2011

§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 14/10 2011.

Forsvarsministeriet, den 26. oktober 2011

E.B.
Anders Jakobsen