Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af en del af lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

I medfør af § 2, stk. 2, i lov nr. 1360 af 8. december 2010 om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed bestemmes, at lovens § 1, nr. 5, træder i kraft den 1. december 2011.

Kulturministeriet, den 10. november 2011

Uffe Elbæk

/ Lars M. Banke