Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov for Grønland om visse spil

I medfør af § 49 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil bestemmes, at loven med undtagelse af § 35, § 36 og § 54 træder i kraft den 1. januar 2012. Lovens § 35 og § 36 træder i kraft den 1. januar 2013.

Skatteministeriet, den 1. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lars Henry Nielsen