Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Aftale om ophævelse af regler om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af regler om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år

Som led i overenskomst- og aftalefornyelserne pr. 1. april 2011 har Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer den 9. november 2011 indgået aftale om, at reglerne om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år, ophæves. Aftalen er optaget som bilag til dette cirkulære.

Sådanne omklassificeringer vil fra 1. april 2011 have tjenestemandspensionsmæssig virkning fra omklassificeringens ikrafttræden uanset tjenestemandens alder.

Cirkulæret har virkning fra 1. april 2011.

Cirkulære nr. 11031 af 22. december 1999 (Fmst. nr. 077-99) om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år, ophæves.

I cirkulære nr. 9369 af 15. marts 2007 (Perst nr. 032-07) om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer ophæves § 6, stk. 4, i bilag 1.

Moderniseringsstyrelsen, den 9. november 2011

Grete Pihl


Aftale om ophævelse af regler om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenestemænd aftales følgende:

§ 1. Aftale af 22. december 1999 om individuel omklassificering af tjenestemænd mv. der er fyldt 60 år, jf. cirkulære nr. 11031 af 22. december 1999 (Fmst. 077-99), ophæves.

§ 2. I aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer, jf. cirkulære nr. 9369 af 15. marts 2007 (Perst nr. 032-07), ophæves § 6, stk. 4.

§ 3. Aftalen har virkning fra 1. april 2011.

   
København, den 9. november 2011
 
   
Offentligt Ansattes Organisationer
(Det statslige område)
Flemming Vinther
CO10 - Centralorganisationen af 2010
Peter Ibsen
AC
Erik Jylling
Lærernes Centralorganisation
Anders B. Christensen
Finansministeriet
P.M.V.
E.B.
Carl Erik Johansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst.nr. 057-11