Den fulde tekst
L 18
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld).
Af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager (RV)).
Fremsat skr 16/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/11 11 Tillæg A
1.beh 24/11 11 FF
Betænkning 8/12 11 Tillæg B
2.beh 13/12 11 FF
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1377 af 28. december 2011
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Simon Kollerup (S), Morten Marinus (DF), Liv Holm Andersen (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven forlænger forældelsesfristen for visse krav om tilbagebetaling af grundskyld. Loven ligger i forlængelse af 2010/2011 L 65-lovforslaget og dets vedtagelser, som havde baggrund i ulovlig administration af en utilsigtet forudgående lovudformning.
Afstemning:
Vedtaget
109 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget