Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om ændring af forskellige uddannelseslove m.v. og om ophævelse af lov om uddannelse til håndarbejdslærer, lov om uddannelse til ernærings- og husholdningsøkonom og lov om sammenlægning og nedlæggelse af seminarier. (Adgang til delegation af kompetence og fastsættelse af klageadgang m.v.).
Af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard (RV)).
Fremsat skr 16/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 16/11 11 Tillæg A
1.beh 22/11 11 FF
Betænkning 6/12 11 Tillæg B
2.beh 15/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 15/12 11 Tillæg H
3.beh 20/12 11 FF
Lovf som vedt 20/12 11 Tillæg C
Lov nr 1373 af 28. december 2011
Ordførere: (1.beh) Esben Lunde Larsen (V), Kirsten Brosbøl (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Sofie Carsten Nielsen (RV), Jonas Dahl (SF), Rosa Lund (EL), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser(FIV).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Uddannelsesministeriet har fået tilført en lang række uddannelser, såvel professionsbacheloruddannelser som kandidatuddannelser, fra Kulturministeriet, det tidligere Undervisningsministerium og det tidligere Erhvervsministerium. Med loven sker den formelle overførsel af disse uddannelseslovområder til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 114 stemmer.