Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om det af Forsvarsministeriets indstiftede og af Hendes Majestæt Dronningen den 14. november 2011 approberede Tapperhedskors

§ 1. Tapperhedskorset kan tildeles militært og civilt personel i forsvaret for helt ekstraordinær tapperhed udvist under kamphandlinger eller andre risikofyldte handlinger.

Stk. 2. Tildeling af Tapperhedskorset foretages af forsvarschefen.

Stk. 3. Tapperhedskorset overrækkes af H.M. Dronningen.

Stk. 4. Tapperhedskorset kan tildeles posthumt.

§ 2. Tapperhedskorset fremstilles som et kors i sølv med en forgyldt kant, med H.M. Dronningens monogram placeret på en oval guldplade i midten med årstallet 2010 præget under monogrammet. På aversen – på korsets fire ben - graveres teksten ”FOR-TAP-PERHED”. På reversen indgraveres navn, grad, sted og årstal for hændelsen.

Stk. 2. Tapperhedskorset ophænges i et hvidt krydsbånd med en rød midterstribe. Tapperhedskorset placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser for bæring af dekorationer.

§ 3. Tapperhedskorset tildeles som personlig ejendom.

§ 4. Nærværende bestemmelser er gældende fra den 1. januar 2010.

Forsvarsministeriet, den 16. november 2011

Anders Jakobsen