Den fulde tekst
L 29
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
Fremsat skr 21/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/11 11 Tillæg A
1.beh 29/11 11 FF
Betænkning 14/12 11 Tillæg B
2.beh 16/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 11 Tillæg H
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1379 af 28. december 2011
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Thomas Jensen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Nadeem Farooq (RV), Jonas Dahl (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Thor Möger Pedersen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, får mulighed for at få udbetalt skattekreditter, dvs. skatteværdien af underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter. Formålet med loven er at fremme især små virksomheders forskning og udvikling og dermed skabe mere vækst, idet virksomhedernes likviditet styrkes i den fase, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter for virksomhederne.
Loven er et led i udmøntningen af regeringens og Enhedslistens aftale om finansloven for 2012.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
6 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget