Den fulde tekst
L 36
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love. (Ophævelse af starthjælpen, loft over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen, 225-timers-reglen, introduktionsydelsen m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Fremsat skr 21/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/11 11 Tillæg A
1.beh 25/11 11 FF
Betænkning 14/12 11 Tillæg B
2.beh 19/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 19/12 11 Tillæg H
Tillægsbet 20/12 11 Tillæg B
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1364 af 28. december 2011
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Lennart Damsbo-Andersen (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Med loven afskaffes de lave ydelser i kontanthjælpssystemet, dvs. starthjælp, introduktionsydelse, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelsen og 225-timers-reglen, der er blevet indført siden 2002. I stedet for at modtage starthjælp og introduktionsydelse skal personer, der kommer ind i kontanthjælpssystemet, således modtage kontanthjælp, såfremt de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Kontanthjælpsmodtagere skal heller ikke rammes af et loft eller risikere at miste kontanthjælp, hvis de ikke kan dokumentere 225-timers ordinært og ustøttet arbejde.
Loven udmønter en del af finanslovaftalen for 2012.
Afstemning:
Vedtaget
58 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
52 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget