Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om ændring af lov om delpension. (Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen (S)).
Fremsat skr 21/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 21/11 11 Tillæg A
1.beh 25/11 11 FF
Betænkning 14/12 11 Tillæg B
2.beh 16/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 16/12 11 Tillæg H
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1366 af 28. december 2011
Beh sammen: L 20 og L 19
Ordførere: (1.beh) Ulla Tørnæs (V), Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Eigil Andersen (SF), Christian Juhl (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Andre medlemmer: (1.beh) Henning Hyllested (EL), Finn Sørensen (EL).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren ( ).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven skal ses i sammenhæng med aftalen om senere tilbagetrækning, som blev indgået den 13. maj 2011 mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
I loven fastholdes udfasningen af delpensionsordningen for personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere, men delpensionsalderen forhøjes gradvis for personer, der er født den 1. januar 1954 eller senere.
Delpensionsperioden forkortes gradvis fra 5 år til 4 år for personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere. Nedsættelse af delpensionen for pensionsopsparinger ændres for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958.
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med de samtidig fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Lovforslag nr. L 19), forslag til lov om ændring af lov om fleksydelse (Lovforslag nr. L 21) og forslag til lov om ændring af lov om social pension (Lovforslag nr. L 22).
Afstemning:
Vedtaget
103 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
1 stemmer hverken for eller imod forslaget (Bjarne Laustsen (S))