Den fulde tekst
L 39
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Forbud mod visse konstruktive ændringer af køretøjer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel).
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Fremsat skr 23/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 23/11 11 Tillæg A
1.beh 6/12 11 FF
Betænkning 26/1 12 Tillæg B
2.beh 21/2 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 21/2 12 Tillæg H
3.beh 23/2 12 FF
Lovf som vedt 23/2 12 Tillæg C
Lov nr 165 af 28. februar 2012
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Rasmus Prehn (S), Morten Marinus (DF), Andreas Steenberg (RV), Henning Hyllested (EL), Leif Mikkelsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver transportministeren en bemyndigelse til at kunne forbyde, at man udfører visse konstruktive ændringer på køretøjer, der medfører, at køretøjet bliver ulovligt. Desuden er formålet med loven at tillade, at man må koble én påhængsvogn til stor knallert, og at man igen må koble sidevogn på venstre side af en motorcykel, der er registreret første gang før den 1. juli 1955.
Afstemning:
Vedtaget
108 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget