Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om spil

I medfør af § 66, stk. 1, i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes, at loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 1. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lars Henry Nielsen