Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om spillemyndigheden

I medfør af § 4 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil og § 4 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil fastsættes:

§ 1. De beføjelser, der ved lov om spil og lov for Grønland om visse spil og bestemmelser udstedt i medfør af lovene er tillagt spillemyndigheden, udøves af Spillemyndigheden.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Skatteministeriet, den 1. december 2011

Thor Möger Pedersen

/ Lars Henry Nielsen