Den fulde tekst
L 43
Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Gruppevise forbud mod euforiserende stoffer).
Af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag (SF)).
Fremsat skr 30/11 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 30/11 11 Tillæg A
1.beh 8/12 11 FF
Betænkning 31/1 12 Tillæg B
2.beh 7/2 12 FF
3.beh 9/2 12 FF
Lovf som vedt 9/2 12 Tillæg C
Lov nr 163 af 28. februar 2012
Ordførere: (1.beh) Jane Heitmann (V), Sophie Hæstorp Andersen (S), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Camilla Hersom (RV), Jonas Dahl (SF), Stine Brix (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mai Mercado (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for sundhed og forebyggelse ( ).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør det muligt at nedlægge forbud mod hele grupper af ensartede stoffer, så man også kan forbyde stoffer, som ikke med sikkerhed har, men dog antages at have, euforiserende egenskaber. For at kunne forbyde hele grupper af ensartede stoffer er det en forudsætning, at der foreligger en indstilling fra Sundhedsstyrelsen eller en international beslutning herom.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget