Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om gebyr for navneændring i 2012

Familiestyrelsen regulerer hvert år – med udgangspunkt i satsreguleringsprocenten – gebyr for ansøgning om navneændring, jf. § 25 a i navneloven.

Pr. 1. januar 2012 udgør gebyr for ansøgning om navneændring 480 kr.

Familiestyrelsen, den 5. december 2011

Trine Hede

/ Tania Frydensberg Larsen