Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år

Bekendtgørelse nr. 1349 af 14. december 2009 om dagpenge under aktivering og dagpengesatser til ledige medlemmer under 25 år ophæves den 2. januar 2012. Bekendtgørelsens kapitel 2 finder dog fortsat anvendelse for medlemmer, der inden 2. januar 2012 er påbegyndt deltagelse i et tilbud med dagpenge under aktivering efter bekendtgørelsens kapitel 2, indtil tilbuddet er afsluttet.

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 13. december 2011

Marie Hansen

/ Vibeke Dalbro