Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2012 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3 og § 9 a, stk. 1 i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009 fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2012 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2012 fratrækkes der 140 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 100 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2012 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2012 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2011. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur, der er estimeret på baggrund af deposit rentesatser for løbetiderne 1 og 2 uger, 1, 2, 3, 6, 9 og 12 måneder samt danske swaprenter med løbetiderne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25 og 30 år. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2012 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2012 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

   
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1947
6,51 kr.
1948
6,68 kr.
1949
6,88 kr.
1950
7,09 kr.
1951
7,30 kr.
1952
7,51 kr.
1953
7,71 kr.
1954
7,92 kr.
1955
8,13 kr.
1956
8,33 kr.
1957
8,53 kr.
1958
8,73 kr.
1.1.1959 – 30.6.1959
9,16 kr.
1.7.1959 – 31.12.1959
9,56 kr.
1.1.1960 – 30.6.1960
9,98 kr.
1.7.1960 – 31.12.1960
10,41 kr.
1961
10,56 kr.
1962
10,77 kr.
1963
10,97 kr.
1964
11,18 kr.
1965
11,38 kr.
1966
11,58 kr.
1967
11,79 kr.
1968
12,00 kr.
1969
12,22 kr.
1970
12,44 kr.
1971
12,67 kr.
1972
12,90 kr.
1973
13,13 kr.
1974
13,38 kr.
1975
13,63 kr.
1976
13,89 kr.
1977
14,15 kr.
1978
14,42 kr.
1979
14,69 kr.
1980
14,97 kr.
1981
15,25 kr.
1982
15,53 kr.
1983
15,82 kr.
1984
16,12 kr.
1985
16,42 kr.
1986
16,73 kr.
1987
17,05 kr.
1988
17,37 kr.
1989
17,69 kr.
1990
18,03 kr.
1991
18,37 kr.
1992
18,71 kr.
1993
19,07 kr.
1994
19,43 kr.
1995
19,80 kr.
1996
20,17 kr.
   

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2012 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

   
Medlem født
Pensionsret
1912
50,61 kr.
1913
47,20 kr.
1914
43,95 kr.
1915
40,97 kr.
1916
38,17 kr.
1917
35,47 kr.
1918
33,05 kr.
1919
30,69 kr.
1920
28,54 kr.
1921
26,62 kr.
1922
24,82 kr.
1923
23,15 kr.
1924
21,62 kr.
1925
20,21 kr.
1926
18,92 kr.
1927
17,74 kr.
1928
16,65 kr.
1929
15,66 kr.
1930
14,74 kr.
1931
13,90 kr.
1932
13,13 kr.
1933
12,42 kr.
1934
11,76 kr.
1935
11,16 kr.
1936
10,61 kr.
1937
10,10 kr.
1938
9,62 kr.
1939
9,19 kr.
1940
8,78 kr.
1941
8,41 kr.
1942
8,06 kr.
1943
7,74 kr.
1944
7,44 kr.
1945
7,17 kr.
1946
6,91 kr.
1947
6,67 kr.
   

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2012, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

           
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i
1943
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
1
100,65 kr.
100,62 kr.
100,60 kr.
100,58 kr.
100,56 kr.
2
101,29 kr.
101,24 kr.
101,20 kr.
101,15 kr.
101,11 kr.
3
101,95 kr.
101,87 kr.
101,80 kr.
101,74 kr.
101,68 kr.
4
102,61 kr.
102,50 kr.
102,41 kr.
102,32 kr.
102,24 kr.
5
103,27 kr.
103,14 kr.
103,02 kr.
102,91 kr.
102,81 kr.
6
103,93 kr.
103,78 kr.
103,64 kr.
103,51 kr.
103,38 kr.
7
104,60 kr.
104,42 kr.
104,26 kr.
104,10 kr.
103,96 kr.
8
105,28 kr.
105,07 kr.
104,88 kr.
104,70 kr.
104,53 kr.
9
105,96 kr.
105,72 kr.
105,51 kr.
105,30 kr.
105,12 kr.
10
106,64 kr.
106,38 kr.
106,14 kr.
105,91 kr.
105,70 kr.
11
107,33 kr.
107,04 kr.
106,77 kr.
106,52 kr.
106,29 kr.
12
108,02 kr.
107,70 kr.
107,41 kr.
107,13 kr.
 
           

§ 5. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover alder 70, jf. ATP-lovens § 9 a, stk. 2, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2012, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

         
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1939
Medlem født i 1940
Medlem født i 1941
Medlem født i 1942
         
1
100,77 kr.
100,73 kr.
100,70 kr.
100,67 kr.
2
101,54 kr.
101,47 kr.
101,41 kr.
101,35 kr.
3
102,32 kr.
102,21 kr.
102,12 kr.
102,03 kr.
4
103,10 kr.
102,96 kr.
102,83 kr.
102,71 kr.
5
103,89 kr.
103,71 kr.
103,55 kr.
103,40 kr.
6
104,68 kr.
104,47 kr.
104,28 kr.
104,10 kr.
7
105,49 kr.
105,24 kr.
105,01 kr.
104,80 kr.
8
106,29 kr.
106,01 kr.
105,75 kr.
105,50 kr.
9
107,11 kr.
106,78 kr.
106,49 kr.
106,21 kr.
10
107,93 kr.
107,56 kr.
107,23 kr.
106,92 kr.
11
108,75 kr.
108,35 kr.
107,99 kr.
107,64 kr.
12
109,59 kr.
109,14 kr.
108,74 kr.
 
         

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012 og anvendes for bidrag, der vedrører 2012.

Beskæftigelsesministeriet, den 22. december 2011

Mette Frederiksen

/ Pernille Christensen