Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3-6, 38, 39 og 41-45, i lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v.

I medfør af § 4, stk. 3, i lov nr. 634 af 14. juni 2011 om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger m.v. (Opfølgning på evaluering af universitetsloven, internationale uddannelsessamarbejder og selskabsdannelse ved udbud af uddannelse i udlandet m.v.) bestemmes, at lovens § 1, nr. 3-6, 38, 39 og 41-45, træder i kraft den 1. januar 2012.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, den 15. december 2011

Morten Østergaard

/ Helga Øregaard Dam