Den fulde tekst
L 59
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love samt ophævelse af lov om pengesedler i Grønland. (Bevilling af engagementer, obligatorisk anvendelse af danske regnskabsregler, tilladelse til og tilsyn med auktionsplatform for handel med CO2-kvoter og fælles datacentraler m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 14/12 11 Tillæg A
Lovf som fremsat 14/12 11 Tillæg A
1.beh 26/1 12 FF
Betænkning 9/2 12 Tillæg B
2.beh 21/2 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 21/2 12 Tillæg H
3.beh 23/2 12 FF
Lovf som vedt 23/2 12 Tillæg C
Lov nr 155 af 28. februar 2012
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Trine Bramsen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række initiativer som opfølgning på den finansielle krise. Initiativerne vedrører bl.a. finansielle virksomheders bevilling af engagementer, tilsyn med fælles datacentraler og tilpasning af værdipapirhandelsloven på baggrund af CO2-auktioneringsforordningen og det nye prospektdirektiv fra EU.
Loven indebærer en ændring af pligten til at aflægge regnskab efter danske regnskabsregler, og der lægges op til, at det fremover er den finansielle virksomhed selv, der kontraherer med en sagkyndig i de tilfælde, hvor Finanstilsynet påbyder en virksomhed at få foretaget en uvildig undersøgelse.
Afstemning:
Vedtaget
106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget