Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om isafgift af de varemængder, der ud- og indskibes i visse danske havne

I medfør af § 5, stk. 2, i lov om Statens Istjeneste, jf. lovbekendtgørelse nr. 578 af 29. september 1988, som ændret ved lov nr. 901 af 29. november 1995, fastsættes:

§ 1. Havne med en vanddybde på 5 m eller derover beliggende inden for Skagen skal betale en årlig afgift som bidrag til dækning af udgifterne ved driften af Statens Istjeneste.

§ 2. Isafgiften vil fra og med 1. januar 2012 være at udrede med følgende beløb:

Asnæsværkets Havn
Kr. 0,00
 
Nakskov Havn
Kr. 0,00
Assens Havn
Kr. 0,00
 
Nexø Havn
Kr. 0,00
Avedøreværkets Havn
Kr. 0,00
 
Nordjyllandsværkets Havn
Kr. 0,00
Bandholm-Maribo Havn
Kr. 0,00
 
Nyborg Havn
Kr. 0,00
Enstedværkets Havn
Kr. 0,00
 
Nykøbing Falster og Orehoved Havne
Kr. 0,00
Fredericia Havn
Kr. 0,00
 
Næstved Havn
Kr. 0,00
Frederikshavn Havn
Kr. 0,00
 
Odense Havn
Kr. 0,00
Gedser Havn
Kr. 0,00
 
Randers Havn
Kr. 0,00
Grenaa Havn
Kr. 0,00
 
Rudkøbing Havn
Kr. 0,00
Gulf-havnen
Kr. 0,00
 
Rødby Færgehavn
Kr. 0,00
Haderslev Havn
Kr. 0,00
 
Rønne Havn
Kr. 0,00
Helsingør Havn
Kr. 0,00
 
Sjællands Odde Havn
Kr. 0,00
Helsingør SCANDLINES A/S
Kr. 0,00
 
Skagen Havn
Kr. 0,00
Hobro-Mariager Havne
Kr. 0,00
 
Statoil-havnen
Kr. 0,00
Horsens Havn
Kr. 0,00
 
Stigsnæsværkets Havn
Kr. 0,00
Hundested Havn
Kr. 0,00
 
Stubbekøbing Havn
Kr. 0,00
Kalundborg Havn
Kr. 0,00
 
Studstrupværkets Havn
Kr. 0,00
Kolby Kås Havn
Kr. 0,00
 
Stålvalseværkets Havn
Kr. 0,00
Kolding Havn
Kr. 0,00
 
Svendborg Havn
Kr. 0,00
Korsør Havn
Kr. 0,00
 
Søby Havn
Kr. 0,00
Kyndbyværkets Havn
Kr. 0,00
 
Sønderborg Havn
Kr. 0,00
Københavns Havn
Kr. 0,00
 
Vejle Havn
Kr. 0,00
Køge Havn
Kr. 0,00
 
Vordingborg Havn
Kr. 0,00
Lindø Skibsværfts Havn
Kr. 0,00
 
Aabenraa Havn
Kr. 0,00
Lyngs Odde Havn
Kr. 0,00
 
Aalborg Havn
Kr. 0,00
Middelfart Havn
Kr. 0,00
 
Århus Havn
Kr. 0,00

§ 3. De i § 2 nævnte havne betaler ikke særskilt vederlag for hjælp af Statens Istjenestes isbrydere eller for andre af Statens Istjeneste til isbrydning benyttede skibe. Hvor særlige forhold måtte begrunde dette, kan istjenesten dog betinge sig hel eller delvis dækning af afholdte udgifter.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1378 af 9. december 2010 om isafgift af de varemængder, der ud- og indskibes i visse danske havne, ophæves.

Forsvarsministeriet, den 20. december 2011

Nick Hækkerup

/ Jacob Christian Alexa