Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00180

Resumé

Klager – en person – klagede over Ekstra Bladets spiseseddel ”ANKLAGE MOD AMAGERMANDEN: BRUGTE SØNS KONDOM TIL VOLDTÆGT”.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt eller afbilledet, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over Ekstra Bladets spiseseddel ”ANKLAGE MOD AMAGERMANDEN: BRUGTE SØNS KONDOM TIL VOLDTÆGT” den 8. december 2011, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at der bør være grænser for mediers adfærd.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt eller afbilledet, har han ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen, hvorfor denne afvises, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 16. december 2011