Den fulde tekst
L 30 A
Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, pensionsbeskatningsloven, virksomhedsskatteloven og lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. (Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 20/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/12 11 Tillæg H
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1380 af 28. december 2011
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven nedsætter grænsen for finansielle aktiver i forbindelse med succession ved overdragelse af aktier (pengetankreglen) fra 75 pct. til 50 pct. I lovforslaget som fremsat var satsen for pengetankgrænsen ved overdragelse af aktier i levende leve efter aktieavancebeskatningsloven foreslået nedsat til 25 pct., men under lovforslagets behandling stillede skatteministeren ændringsforslag om at ændre den foreslåede procentsats til 50 pct.
Formålet er at få passive kapitalanbringelser kanaliseret over i erhvervsmæssige investeringer, som kan bidrage til vækst, arbejdspladser og velfærd.
Loven er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.
Der henvises endvidere til omtalen under L 30.
Afstemning:
Vedtaget
62 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL, KF)
49 stemmer imod forslaget (V, DF, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget