Den fulde tekst
L 30 B
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne).
Af skatteministeren (Thor Möger Pedersen ()).
2.beh 20/12 11 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/12 11 Tillæg H
3.beh 21/12 11 FF
Lovf som vedt 21/12 11 Tillæg C
Lov nr 1381 af 28. december 2011
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven medfører en stramning af rentefradragsbegrænsningsreglerne.
Loven er en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.
Der henvises endvidere til omtalen under L 30.
Afstemning:
Vedtaget
58 stemmer for forslaget (S, RV, SF, EL)
53 stemmer imod forslaget (V, DF, LA, KF)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget