Den fulde tekst
L 67
Forslag til lov om ændring af lov om
produktionsskoler. (Kompetencebevis m.v.).
Af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini (S)).
Fremsat skr 11/1 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/1 12 Tillæg A
1.beh 31/1 12 FF
Betænkning 28/2 12 Tillæg B
2.beh 20/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 12 Tillæg H
3.beh 22/3 12 FF
Lovf som vedt 22/3 12 Tillæg C
Lov nr 270 af 27. marts 2012.
Ordførere: (1.beh) Peter Juel Jensen (V), Troels Ravn (S), Alex Ahrendtsen (DF), Lotte Rod (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Rosa Lund (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mai Henriksen (KF).
Ministre: (1.beh) børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini).
Efter 1.beh henvist til Børne- og Undervisningsudvalget (BUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at unge, der har gennemført et forløb på en produktionsskole, får ret til et bevis fra skolen på de kompetencer, som de har opnået gennem forløbet.
Loven udmønter dele af aftalen »En styrket indsats over for unge ledige« fra 2011 mellem den daværende regering (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristendemokraterne.
Afstemning:
Vedtaget 108 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, SP) 0 stemmer imod 0 stemmer hverken for eller imod