Den fulde tekst
L 64
Forslag til lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport og lov om fremme af vedvarende energi. (Tvungen iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, der sælges til landtransport til slutbrugere, og udpegning af områder til statslige udbud af arealer til havvindmøller).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Fremsat skr 11/1 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 11/1 12 Tillæg A
1.beh 27/1 12 FF
Betænkning 1/3 12 Tillæg B
2.beh 20/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 12 Tillæg H
3.beh 22/3 12 FF
Lovf som vedt 22/3 12 Tillæg C
Lov nr 276 af 27. marts 2012
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder to elementer. Det ene er at ændre den gældende lov om biobrændstoffer, så det sikres, at olieselskaberne kan leve op til deres forpligtelse om iblanding af 5,75 pct. bæredygtigt biobrændstof i brændstof til landtransportsektoren. Det andet er at præcisere bestemmelserne i VE-loven om arealreservationer til mulige fremtidige udbud af store havvindmølleparker. Der sigtes efter at reservere egnede arealer til store havvindmølleparker, som er identificeret i havvindmølleudvalgets rapport som de mest velegnede arealer ud fra en samfundsøkonomisk vurdering.
Afstemning:
Vedtaget 107 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, SP) 0 stemmer imod 0 stemmer hverken for eller imod