Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00191

Resumé

Klager – en person – klagede over artiklen ”Portræt: [Klager] - netvandal” på 180grader.dk.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel på 180grader.dk fra marts 2010, og Pressenævnet først har modtaget klagen i januar 2012, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet. Det forhold, at artiklen stadig er tilgængelig på internettet, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Portræt: [Klager] – netvandal” offentliggjort på 180grader.dk den 22. marts 2010, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 11. januar 2012.

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at artiklen stadig er tilgængelig på 180grader.dk. Det negative portræt kan også nemt genfindes på søgemaskinen Google.

Pressenævnets formand udtaler:

Klager over tilsidesættelse af god presseskik kan rettes til det pågældende massemedie selv eller direkte til Pressenævnet. Fristen for at klage til Pressenævnet er fire uger efter offentliggørelsen i massemediet eller fire uger efter massemediets afgørelse, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 2.

Da klagen vedrører en artikel på 180grader.dk fra marts 2010, og Pressenævnet først har modtaget klagen i januar 2012, er fristen for at klage efter medieansvarslovens regler overskredet. Det forhold, at artiklen stadig er tilgængelig på internettet, kan ikke føre til et andet resultat. Klagen afvises derfor i medfør af medieansvarsloven § 43, stk. 3.

Afgjort den 11. januar 2012