Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32000L0013
 
32002R0178
 
Den fulde tekst

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer findes på følgende link –

Mærkningsvejledningen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 20. januar 2012

Henrik Dammand Nielsen

/ Nina Læssø Jakobsen