Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32000L0013
 
32002R0178
 
Den fulde tekst

Vejledning om mærkning af fødevarer – Januar 2012

Vejledning om mærkning af fødevarer – Januar 2012 findes på følgende link:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Fødevarekvalitet/Mærkningsvejledning,%20januar%202012.doc

Vejledning nr. 9024 af 20. januar 2012 om mærkning af fødevarer bortfalder.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 23. januar 2012

Henrik Dammand Nielsen

/ Nina Læssø Jakobsen