Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion

Bekendtgørelse nr. 524 af 28. september 1982 om anvendelse af methylbromid til jorddesinfektion ophæves den 2. marts 2012.

Miljøministeriet, den 22. februar 2012

Ida Auken

/ Claus Torp