Den fulde tekst
L 81
Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og ligningsloven. (Ændring af finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, udvidelse af medgiftsordningen, opretholdelse af tilladelse som led i krisehåndtering og Finanstilsynets videregivelse af fortrolige oplysninger m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn (SF)).
Fremsat skr 1/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 1/2 12 Tillæg A
1.beh 9/2 12 FF
Betænkning 1/3 12 Tillæg B
2.beh 20/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 20/3 12 Tillæg H
Tillægsbet 20/3 12
3.beh 22/3 12 FF
Lovf som vedt 22/3 12 Tillæg C
Lov nr 273 af 27. marts 2012
Ordførere: (1.beh) Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Annette Vilhelmsen (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL), Ole Birk Olesen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Loven følger op på bankpakke IV fra 2011. Den ændrer finansieringsformen for Garantifonden for Indskydere og Investorer, så der fremover fastsættes et årligt fast bidrag for pengeinstitutternes betaling til fonden. Formålet er at skabe en mere jævn og forudsigelig belastning af pengeinstitutterne. Samtidig udvider man opgaverne under den nuværende afviklingsafdeling i garantifonden til også at omfatte restrukturering.
Desuden udvider loven medgiftsordningen, så man giver større incitament til, at sunde pengeinstitutter vil overtage hele eller dele af nødlidende institutter.
Afstemning:
Vedtaget 102 stemmer for (V, S, DF, RV, SF, LA, KF, SP) 7 stemmer imod (EL) 0 stemmer hverken for eller imod