Den fulde tekst
L 83
Forslag til Olieberedskabslov.
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Fremsat skr 8/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 8/2 12 Tillæg A
1.beh 23/2 12 FF
Betænkning 29/3 12 Tillæg B
2.beh 10/4 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 12 Tillæg H
3.beh 17/4 12 FF
Lovf som vedt 17/4 12 Tillæg C
Lov nr 354 af 24. april 2012
Ordførere: (1.beh) Thomas Danielsen (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Jesper Petersen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven handler om samfundets beredskab over for oliekriser, hvilket vil sige situationer med mangel på olie som følge af forsyningsafbrydelser eller risiko herfor. Loven gennemfører direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimumslagre af råolie og/eller olieprodukter. Loven sikrer endvidere Danmarks overholdelse af forpligtelser om olieberedskab over for Det Internationale Energiagentur. Endelig sker der en opdatering af lovgivningen i lyset af erfaringerne fra de senere år samt en sikring af de nationale målsætninger for olieberedskabet.
Afstemning:
Vedtaget
110 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget