Den fulde tekst
L 87
Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling Danmark og om ophævelse af lov om ændring af regler for statens udbetaling af refusion af kommunernes udgifter i henhold til den sociale pensions- og bistandslovgivning m.v. (Fordeling af myndighedsansvaret mellem kommunerne og Udbetaling Danmark m.v.).
Af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup (S)).
Fremsat skr 9/2 12 Tillæg A
Lovf som fremsat 9/2 12 Tillæg A
1.beh 21/2 12 FF
Betænkning 22/3 12 Tillæg B
2.beh 27/3 12 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 27/3 12 Tillæg H
3.beh 29/3 12 FF
Lovf som vedt 29/3 12 Tillæg C
Lov nr 326 af 11. april 2012
Beh sammen: L 87 og L 86
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Maja Panduro (S), Karin Nødgaard (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Özlem Sara Cekic (SF), Finn Sørensen (EL), Thyra Frank (LA).
Ministre: (1.beh) social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven fastlægger den nærmere fordeling af sagsområder mellem Udbetaling Danmark og kommunerne.
Udbetaling Danmark får overført myndighedsansvaret fra kommunerne for en række opgaver, der hovedsaglig afgøres på baggrund af objektive kriterier. Det gælder opgaver inden for lovgivningen om folkepension, førtidspension, boligstøtte, friplejeboliger, barseldagpenge, børnetilskud, børnebidrag, underholdsbidrag og børne- og ungeydelse.
Kommunen bevarer ansvaret for myndighedsopgaver på de områder inden for den nævnte lovgivning, der ikke kan afgøres på baggrund af objektive kriterier.
Loven træder i kraft den 1. oktober 2012. Dog træder enkelte bestemmelser i kraft den 15. april 2012, den 1. december 2012 og den 1. marts 2013.
Afstemning:
Vedtaget
95 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget