Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32004R0883
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Oversigt over Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED)
Bilag 2 Geografisk anvendelsesområde
Den fulde tekst

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger

Indledning

Vejledningen handler om jobcentrenes administration af grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere, der søger arbejde i Danmark i relation til arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 i EF-forordning nr. 883/04 og de relaterede artikler i gennemførelsesforordning nr. 987/09.

Vejledningen er udarbejdet af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der kan kontaktes for yderligere oplysninger eller spørgsmål.

Vejledningen findes på www.retsinformation.dk og http://jobcenter.workindenmark.dk linker dertil.

Fakta om forordningerne

Der blev i 2004 vedtaget en ny forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger - EF-forordning nr. 883/04. Den anvendes sammen med EF-forordning nr. 987/09 (gennemførelsesforordningen). Artiklerne i denne vejledning henviser til EF-forordning nr. 883/04.

EF-forordning nr. 883/04 indeholder en række fælles bestemmelser om generelle principper, og om hvilket lands lovgivning der skal bruges, når f.eks. en person arbejder i et land og bor i et andet. Disse regler gælder for alle typer af ydelser, der er omfattet af forordningen. Desuden er der en række specifikke regler, der knytter sig til de enkelte ydelsestyper, herunder arbejdsløshedsforsikring.

Gennemførelsesforordningen indeholder først og fremmest regler om den praktiske, administrative gennemførelse af reglerne i EF-forordning nr. 883/04. Det gælder blandt andet, hvordan man indgiver og behandler ansøgninger om arbejdsløshedsydelser samt hvordan landenes myndigheder skal kommunikere indbyrdes.

EF-forordning nr. 883/04 er offentliggjort i EU-Tidende af 7. juni 2004 og kan findes ved at klikke héreller på følgende adresse:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:200:0001:0049:DA:PDF

EF-forordning nr. 987/09 er offentliggjort i EU-Tidende af 30. oktober 2009 og kan findes ved at klikke hér eller på følgende adresse:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:284:0001:0042:DA:PDF

Artikel 65 - Grænsearbejdere og andre arbejdstagere end grænsearbejdere

Grænsearbejder

1. En grænsearbejder er en person, der bor i ét land (fx Sverige) og arbejder i et andet land (fx Danmark), og som vender hjem til bopælen mindst en gang om ugen. Ved fuld ledighed får en grænsearbejder dagpenge i bopælslandet og skal stille sig til rådighed dér.

2. En helt ledig grænsearbejder kan som et supplerende skridt vælge at stille sig til rådighed i det seneste arbejdsland, men det er fortsat bopælslandet, der skal udbetale dag-penge.

3. Hvis det seneste arbejdsland er Danmark, og en helt ledig grænsearbejder vælger at lade sig frivilligt registrere i et dansk jobcenter, sker det i form af oprettelse af et CV på Jobnet. Jobcentret skal hverken iværksætte sanktioner eller yde en aktiv indsats over for pågældende.

4. Hvis den ledige er frivilligt registreret i det danske jobcenter, kan myndigheden i bopælslandet anmode jobcentret om information om den lediges jobsøgningsaktiviteter i Danmark. Anmodningen sker på dokument SED U018.. Det vil give myndigheden i bopælslandet mulighed for at vurdere, om den jobsøgende står til rådighed i henhold til deres egne regler i bopælslandet.

5. Efter anmodning fra bopælslandet skal det danske jobcenter sende svar til bopælslandets jobcenter på dokument SED U019 om, at personen har oprettet et CV på Jobnet.

Anden arbejdstager end grænsearbejder

1. En anden arbejdstager end grænsearbejder er en person, der bor i ét land (fx Sverige) og arbejder i et andet (fx Danmark), og som vender hjem til bopælen sjældnere end en gang om ugen.

2. En anden arbejdstager end grænsearbejder, som ved ledighed ikke vender hjem til bopælslandet, skal have udbetalt dagpenge fra seneste arbejdsland.

3. Hvis det seneste arbejdsland er Danmark skal den ledige anden arbejdstager end grænsearbejder modtage dagpenge fra den danske a-kasse, som han er medlem af og stå til rådighed efter danske regler. Det indbefatter tilmelding som jobsøgende i et jobcenter, oprettelse af CV på Jobnet samt ugentlig bekræftelse mv. Jobcenteret skal være den kommune, hvor den pågældendes seneste arbejdsgiver har sit hjemsted.

4. Hvis pågældende vender tilbage til bopælslandet, modtager han dagpenge dér og efter dette lands regler.

Delvis eller periodisk ledighed grænsearbejder og anden arbejdstager end grænse-arbejder

1. Hvis en grænsearbejder eller en anden arbejdstager end grænsearbejder bliver delvist eller periodisk ledig skal vedkommende have udbetalt dagpenge i sit seneste arbejds-land.

2. Hvis det seneste arbejdsland er Danmark skal den ledige anden arbejdstager end grænsearbejder modtage dagpenge fra den danske a-kasse, som han er medlem af og stå til rådighed efter danske regler. Det indbefatter tilmelding som jobsøgende i et jobcenter, oprettelse af CV på Jobnet samt ugentlig bekræftelse mv. Jobcenteret skal være den kommune, hvor den pågældendes seneste arbejdsgiver har sit hjemsted.

Udveksling af dokumenter mellem myndigheder

I forbindelse med jobcentrenes administration af grænsearbejdere, der frivilligt registreres ved oprettelse af CV i Jobnet, skal jobcentrene udveksle information med myndigheder i grænsearbejderens bopælsland.

En vigtig del af forordning 883/04 er reglerne om EESSI - elektronisk udveksling af informationer mellem medlemslandene. Efter medio 2014 skal alle nødvendige informationer udveksles elektronisk mellem medlemslandene.

På det punkt er tiden frem til medio 2014 en overgangsperiode, hvor udvekslingen af informationer foregår på papir.

Indtil EESSI-systemet fungerer i alle lande, opfordres alle institutioner til at være fleksible og finde pragmatiske løsninger, når de sender og modtager dokumenter. I denne overgangsperiode skal man benytte papir-SED’er og sende dem med almindelig post mellem institutionerne. Og SED’erne skal kun udfyldes med de oplysninger, jobcenteret har tilgængelige.

Jobcentrene skal benytte sig af den såkaldte Master Directory, som indeholder ID-koder samt navne og adresser på de udenlandske myndigheder, der skal udveksles informationer med.

Master Directory kataloget findes på engelsk ved at klikke hér eller på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=danhttp://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=dan

.

Yderligere information om de sociale sikringsordninger i EU

Kommissionen har lavet en animationsvideo om at flytte inden for Europa med fokus på hvilket land, der er ansvarlig for borgerens sociale sikringer. Informationsvideoen hedder ”Moving within Europe – Which country is responsible for your social security rights?”. Videoen findes på engelsk og en række andre store sprog. Den findes ikke på dansk.

Linket til videoen kan findes hér eller på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071514&sitelang=enhttp://ec.europa.eu/avservices/video/videoplayer.cfm?ref=I071514&sitelang=en

.

Kommissionen har også udarbejdet en landeguide om de forskellige landes sociale sikringsordninger. Guiden findes på alle sprog og indeholder alt fra arbejdsløshedsforsikring til pension.

Linket til landeguiden findes hér eller på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=858

.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, den 1. marts 2012

Søren Balslev

/ Camilla Clevin


Bilag 1

Oversigt over Strukturerede Elektroniske Dokumenter (SED)

SED
Indhold
Artikel
i
883/04
Artikel
i gennem
førelses-forordning
Tilsvarende E-blanket
Beskrivelse af betydning og formål
Evt. bemærkninger til SED
U018
Anmodning om information om den arbejdssøgendes jobsøgningsaktiviteter
65
stk. 2 og 3
56
-
Bopælslandet anmoder det danske jobcenter om information om den arbejdssøgendes jobsøgningsaktiviteter i Danmark i en given periode
Ang. Grænsearbejdere og anden arbejdstagere end grænsearbejdere
U019
Svar på anmodning om den arbejdssøgendes jobsøgningsaktiviteter
65
stk. 2 og 3
56
-
Det danske jobcenter informerer bopælslandet om den arbejdssøgendes jobsøgningsaktiviteter
Angiv jobsøgningsaktiviteter i en given periode


Bilag 2

Geografisk anvendelsesområde

EU/EØS- området omfatter følgende lande i Europa og oversøiske områder:
Følgende stater/oversøiske territorier er ikkeEU/ EØS- lande:
Azorerne (Portugal)
Balearerne (Mallorca, Ibiza)(Spanien)
Belgien
Bulgarien
Ceuta (Spanien)
Cypern (græsk del)
Danmark
De Kanariske Øer (Spanien)
Estland
Finland
Frankrig
Gibraltar (Storbritannien)
Grækenland
Guadeloupe (Frankrig)
Guyana (Frankrig)
Hebriderne (Storbritannien)
Irland
Isle of Wight (Storbritannien)
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Madeira (Portugal)
Malta
Martinique (Frankrig)
Nederlandene
Polen
Portugal
Reunion (Frankrig)
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannien og Nordirland
Sverige
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn
Østrig
Ålandsøerne (Finland)
Alderney (Storbritannien)
Anguilla (Storbritannien)
Arktiske territorier (Frankrig)
Aruba (Nederlandene)
Cayman Islands (Storbritannien)
Cypern (tyrkisk del)
De britiske antarktiske territorier (Storbritannien)
De Nederlandske Antiller (Nederlandene)
Det britiske territorium i det Indiske Ocean (Storbritannien)
Falkland øerne (Storbritannien)
Fransk Polynesien (Frankrig)
Færøerne (Danmark)
Grønland (Danmark)
Guernsey (Storbritannien)
Isle of Man (Storbritannien)
Jersey (Storbritannien)
Jomfruøerne (Storbritannien)
Mayotte, Saint Pierre
Miquelon (Frankrig)
Montserrat (Storbritannien)
Ny Caledonien (Frankrig)
Pitcairn (Storbritannien)
Sandwich øerne (Storbritannien)
Sct. Helena (Storbritannien)
South Georgia (Storbritannien)
Turks & Caico Island (Storbritannien)
Vatikanet
Wallis & Futuna øerne (Frankrig)
EØS-lande og Schweiz
Norge
Island
Liechtenstein
Schweiz